artykuły

popularne

 • Spóźniłeś się? Nie wszystko stracone!
  Spóźniłeś się? Nie wszystko stracone!

  Chcielibyśmy pochylić się nad czymś innym i zadać dosyć przewrotne pytania – co się stanie, gdy uchybimy terminowi materialnemu? Czy to już koniec? Czy da się go jeszcze przywrócić? Czytaj więcej →

 • Nowelizacja ustawy śmieciowej, czyli podwyżki i ...
  Nowelizacja ustawy śmieciowej, czyli podwyżki i działkowicze.

  Od dnia 1 lutego wchodzi w życie nowy sposób (już w miarę przejrzysty) obciążania rodzinnych ogródków działkowych opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Teraz inicjatywa spoczywa na gminach, które powinny wprowadzić nowe zapisy w drodze uchwały. Jest na to mało czasu, bo oprócz powyższego wprowadzono również nowe rozwiązania w zakresie stawek maksymalnych, co z kolei oznacza, że większość uchwał idzie do zmiany. Czytaj więcej →

 • Co zrobić, gdy urlop nie wyjdzie?
  Co zrobić, gdy urlop nie wyjdzie?

  Organizatorzy wycieczek nie zawsze wywiązują się jednak z zawartych umów. Do 2010 r. za zmarnowany urlop mogliśmy domagać się co najwyżej obniżenia kosztów wycieczki. A teraz? Czytaj więcej →

Zmiana rozporządzenia w sprawie jakości wody

Kancelaria Skibiński miała przyjemność w ostatni piątek (tj. dnia 24 listopada 2017 r.) przeprowadzić szkolenie na Lubuskim Forum Wodociągowym w zakresie przedstawienia nadchodzących zmian w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) w oparciu o treść projektu z dnia 25 września 2017 r. W samym spotkaniu uczestniczył Lubuski Wojewódzki Państwowy Inspektor Sanitarny.

W ramach szkolenia przedstawiliśmy podstawowe założenia projektowe w zakresie najistotniejszym dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, czyli m.in.:

Implementacja dyrektywy Komisji Unii Europejskiej 2015/1787 z dnia 6 października 2015 r. zmieniającej załączniki II oraz III do dyrektywy Rady 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 260 z 07.10.2015, s. 6) jako punkt wyjściowy do zmian.

Aktualizacja załączników, z naciskiem na dotyczące parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody.

Wprowadzenie nowych, elastycznych mechanizmów kontrolnych.

Przeprowadzanie oceny ryzyka dotyczącej wody zgodnie z normą PL-EN 15972-2 „Bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę do spożycia – Wytyczne zarządzania kryzysowego i ryzyka – Część 2: Zarządzanie ryzykiem”, z uwzględnieniem zgłaszanych uwag do projektu.

Zmiana podstaw prawnych i zakresu decyzji w przedmiocie oceny przydatności wody do spożycia.

Zmiany proceduralne w przypadku zgód na odstępstwo od wymagań dotyczących wody.

Tematyka wywołała wśród reprezentantów spółek wodociągowo-kanalizacyjnych sporą dyskusję, szczególnie w zakresie przeprowadzenia analizy ryzyka i potencjalnych korzyści z tego wynikających.

Mamy przyjemność poinformować, że już niebawem nasz artykuł, dotyczący powyższej materii, powinien znaleźć się na łamach czasopisma samorządowego „Wspólnota”, o której to publikacji niebawem poinformujemy.

Sama zmiana rozporządzenia (w kuluarach mówi się, że mająca wejść w życie jeszcze w tym roku) jest na pewno interesująca, szczególnie że w pewien sposób dochodzi do poluzowania w przypadku parametrów, które musi spełniać woda dostarczana odbiorcom. Jakkolwiek może to budzić obawy konsumentów, szybko je rozwiewamy – chodzi o takie przekroczenia, których konsument nigdy nawet nie zauważy i brak jest ich wpływu (nawet w oparciu o obecne przepisy) na zdrowie, nie jest już konieczne wydawanie decyzji o warunkowej przydatności wody do spożycia (czy nawet o jej braku, jak zdarza się to w niektórych przypadkach).

Zmiany należy ocenić jako całkiem sensowne i zdroworozsądkowe, choć z perspektywy lekko narzekającego mecenasa trzeba podkreślić, że językowo i strukturalnie ktoś jeszcze powinien nad rozporządzeniem popracować.

M.Z.

 

Zdjęcie pochodzi z witryny static.pexels.com, na licencji CC0
Zapraszamy do kontaktu na www.kancelariaskibinski.pl!

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Masz jakieś pomysły?

Autor: