artykuły

popularne

 • Witaj na naszym blogu!
  Witaj na naszym blogu!

  Zacznijmy od pytania – jakich informacji szukasz i czego tak naprawdę potrzebujesz? Czytaj więcej →

 • Ostrożnie ze ślubowaniem!
  Ostrożnie ze ślubowaniem!

  Dzisiaj wpadły nam w ręce bardzo ciekawe wyjaśnienia pochodzące od PKW, a które dotyczą rozumienia art. 383 § 1 pkt. 6 Kodeksu wyborczego odnośnie „krzyżowania” mandatu radnego i wójta. Najciekawszy element dotyczył kwestii związanych z drugą turą… Czytaj więcej →

 • Pieniądze za niesłuszne zatrzymanie prawa jazdy
  Pieniądze za niesłuszne zatrzymanie prawa jazdy

  Łapie nas policja. Dmuchamy. Wynik okazuje się pozytywny. Sytuacja ta może nie dziwić jeżeli przed wyruszeniem w trasę piliśmy alkohol. Co jednak w przypadku gdy nie tknęliśmy ani kropli, a mimo to alkomat pokazuje promile? Najłatwiej byłoby oczywiście pojechać do szpitala na badania krwi, które zweryfikują wcześniejsze wnioski. Gdy tego nie zrobimy policjant z pewnością zatrzyma nasze prawo jazdy. Czeka nas proces. Niełatwy…A gdy wygramy, co wtedy? Czego będziemy mogli się domagać? Czytaj więcej →

Dzikie zwierzęta

Ograniczenie populacji dzikich zwierząt

 Ograniczenie populacji dzikich zwierząt – kiedy i w jaki sposób można to zrobić?

W ostatnim okresie nasiliły się „dzicze wypady” do miast i osiedli zamieszkałych przez lokalne społeczności. Stwarza to problemy związane z jednej strony z ochroną zwierząt, a z drugiej strony z bezpieczeństwem przebywających tam ludzi, jak i mienia zarówno prywatnego, jak i publicznego.

Co zrobić w takim przypadku?

W świetle obowiązujących regulacji prawnych istnieją dwie, na ten moment najpopularniejsze, możliwości:

W przypadku szczególnego zagrożenia przez zwierzynę w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych (np: zakładów, fabryk, czy też hal produkcyjnych) i obiektów użyteczności publicznej (np: szpitali, szkół, przedszkoli, urzędów itp.), starosta, w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim, może wydać decyzję o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny.

Jeżeli faktycznie zaistnieją takie okoliczności, podmiot „zainteresowany”, czyli – osoba bądź szeroko rozumiana instytucja, ale również organ publiczny (np: wójt, burmistrz, prezydent miasta) powinien wystąpić z pisemnym wnioskiem do właściwego miejscowo starosty , który to po analizie całości sprawy winien wydać decyzję o odłowie lub odstrzale zwierzyny na podstawa art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U z 2017r., poz. 1295 z późn. zm.). Zgodnie z ust. 4 tego przepisu, odstrzały mogą być wykonywane tylko przez osoby uprawnione do wykonywania polowania.

Z inną sytuacją mamy do czynienia wtedy, gdy zwierzęta stanowią nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka, w tym gospodarki łowieckiej. W takim przypadku dopuszcza się podjęcie działań mających na celu ograniczenie populacji tych zwierząt. Taka możliwość jest prawnie trochę bardziej skomplikowana, albowiem należy to do kompetencji regionalnego parlamentu czyli  sejmiku województwa, który musi najpierw zasięgnąć opinii regionalnej rady ochrony przyrody, czyli organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, oraz Polskiego Związku Łowieckiego.

Następnie dokonuje się określenia, w drodze uchwały, miejsca, warunków, czasu i sposobów ograniczenia populacji zwierząt. W takim przypadku zainteresowana organizacja, jednostka samorządu terytorialnego, osoba czy  też instytucja prywatna, publiczna (generalnie podmiot w sprawie zainteresowany) również winna złożyć odpowiedni wniosek uzasadniający takie nadzwyczajne zagrożenie przez zwierzynę i propozycję działań mających na celu ograniczenie populacji zwierząt.

Chodzi o sytuacje, w których naprawdę konieczne jest podjęcie takiej uchwały. Ważne – sposoby ograniczania populacji zwierząt to np. wspomniany wyżej odstrzał, ale również odłów w tzw. pułapki żywołowne.

Podstawa prawna – art. 33a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  t. j Dz.U z 2017r. ,poz.1840).

 

Dlaczego te kwestie są tak istotne?

Musimy pamiętać o kilku rzeczach. Po pierwsze, wszelkiego rodzaju ingerencje w populację zwierząt dziko żyjących muszą być uregulowane, aby nie dochodziło do nadużyć. To nie jest tak, że osoby z uprawnieniami do polowania mogą samodzielnie i według własnego widzimisię takie odstrzały (czy, jak to bywa najczęściej, odłowy) przeprowadzać.

Po drugie – jako że osiedla ludzkie wkraczały i wkraczają coraz bardziej w obszary zajmowane przez zwierzynę dziko żyjącą, mogą powstać wyrządzone przez tę zwierzynę szkody – tutaj, Drogi Czytelniku, odsyłam do naszego poprzedniego wpisu http://filizanka-prawa.pl/blog/odszkodowania-za-szkody-wyrzadzone-przez-dziki-czy-mozna/

Po trzecie – ochrono zarówno zwierząt, jak i ludzi oraz ich mienia spoczywa m.in. na barkach jednostek samorządu terytorialnego. Jeśli więc zachodzą takie okoliczności, jakie wskazałem wyżej, to jednostki takie powinny podjąć stosowne działania, które zapobiegną dalszym szkodom – pamiętajmy, że osoby decyzyjne mogą ponosić odpowiedzialność za brak realizacji swoich zadań ustawowych!

A jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Zapraszam do dyskusji i komentarzy – albo poniżej, albo na naszym Facebooku https://goo.gl/RorsHJ

A.S. 

Zdjęcie pochodzi z witryny www.pixabay.com, na licencji cc0

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Masz jakieś pomysły?

Autor: