artykuły

popularne

 • Spóźniłeś się? Nie wszystko stracone!
  Spóźniłeś się? Nie wszystko stracone!

  Chcielibyśmy pochylić się nad czymś innym i zadać dosyć przewrotne pytania – co się stanie, gdy uchybimy terminowi materialnemu? Czy to już koniec? Czy da się go jeszcze przywrócić? Czytaj więcej →

 • Nowelizacja ustawy śmieciowej, czyli podwyżki i ...
  Nowelizacja ustawy śmieciowej, czyli podwyżki i działkowicze.

  Od dnia 1 lutego wchodzi w życie nowy sposób (już w miarę przejrzysty) obciążania rodzinnych ogródków działkowych opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Teraz inicjatywa spoczywa na gminach, które powinny wprowadzić nowe zapisy w drodze uchwały. Jest na to mało czasu, bo oprócz powyższego wprowadzono również nowe rozwiązania w zakresie stawek maksymalnych, co z kolei oznacza, że większość uchwał idzie do zmiany. Czytaj więcej →

 • Co zrobić, gdy urlop nie wyjdzie?
  Co zrobić, gdy urlop nie wyjdzie?

  Organizatorzy wycieczek nie zawsze wywiązują się jednak z zawartych umów. Do 2010 r. za zmarnowany urlop mogliśmy domagać się co najwyżej obniżenia kosztów wycieczki. A teraz? Czytaj więcej →

Obowiązek utrzymania czystości na drogach – problem samorządów?

Autor: Kancelaria Skibiński Data: 2014-08-05 Tagi: , , , , , , ,

Czy obowiązkiem gminy jest utrzymanie czystości na drogach? To pytanie zadał, a jeżeli nie to prędzej czy później zada chyba każdy samorządowiec. Jaka jest na nie odpowiedź?

Zdecydowana większość obowiązków związanych z utrzymaniem porządku i czystości na drogach publicznych należy do zarządcy drogi, którym niekoniecznie musi być jednostka samorządu terytorialnego. Wynika to wprost z ustawy  o drogach publicznych, a także ustawy o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Warto wiedzieć, że ta druga ustawa ustanowiła jednak wyjątek, zgodnie z którym – do obowiązków gminy należy zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt.

Przez pojęcie to należy rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się  lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały. Może to być więc np. kot, pies ,kura, świnia, koza itp. Łatwo więc można odróżnić je od zwierząt żyjących w stanie wolnym takich jak sarna, dzik, jeleń, lis itp.

Więc jaka jest odpowiedź?

Wszystko zależy od tego kto jest zarządcą drogi, a także niestety – z uwagi na wskazywany wyjątek – także od rodzaju zwierzęcia, które się na tej drodze znalazło. W przypadku bezdomnych zwierząt uprzątnięcie ich zwłok należeć będzie do gminy.

A.S.

 

Zdjęcie pochodzi ze strony www.cbkrustpils.lv wykorzystany zgodnie z założeniami http://search.creativecommons.org/?lang=pl

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Masz jakieś pomysły?

Autor: