artykuły

popularne

Farmy wiatrowe – apelacja w sprawie odszkodowania od gminy oddalona.

Nie tak dawno pisaliśmy o pozwie o zapłatę gigantycznego odszkodowania, który otrzymała jedna z reprezentowanych przez nas gmin. Chodziło o kwotę niespełna 183 mln zł. Inwestor przegrał, ale wniósł apelację w zakresie 3,5 mln zł. I znów przegrał.

Zapowiadaliśmy, że będziemy dawać znać co dzieje się w tej sprawie. W dniu 11 grudnia 2014 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu wydał wyrok (sygn. I ACa 861/14), w którym oddalił apelację inwestora.

(o sprawie szerzej pisaliśmy tutaj)

Na ten moment możemy tylko podać kilka podstawowych kwestii, które Sąd wskazał jako motywy rozstrzygnięcia:

Współdziałanie między gminą i inwestorem, które odbywa się wyłącznie na podstawie listu intencyjnego nigdy nie może być podstawą dla powstania zobowiązań. Organ wykonawczy nie może skutecznie w imieniu całej gminy zaciągać tak znacznych zobowiązań i bez upoważnienia zawierać umów z inwestorem.

Gmina nie ma obowiązku uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Gmina, działając w sferze władztwa administracyjnego, nie może zobowiązać się do wydawania aktów na korzyść inwestora. Nie może się również do tego zobowiązać.

Inwestor chcąc realizować nawet znaczne przedsięwzięcie podejmuje ryzyko gospodarcze, z którym musi się liczyć jako przedsiębiorca, co wyłącza w dużej mierze roszczenia odszkodowawcze, a z pewnością roszczenia o zapłatę utraconych korzyści.

Wyrok nie jest dla nas zdziwieniem i jest zgodny z naszymi oczekiwaniami. Jesteśmy świadomi, że Sąd nie jest związany podanymi ustnie motywami rozstrzygnięcia, więcej w temacie będziemy mieli do dodania po otrzymaniu pełnego uzasadnienia na piśmie.

Swoją drogą – ciekawe jak bardzo namiesza wyrok w tej sprawie? Z pewnością będzie miał duże znaczenie dla gmin, którym nie układa się współpraca z inwestorami. Pytanie – jaki będzie skutek dla inwestorów, którzy będą próbować dochodzić roszczeń od jednostek samorządu terytorialnego/Skarbu Państwa?

Tutaj informacja prasowa.

M.Z.

 

Zdjęcie pochodzi z http://pixabay.com/en/alternative-blade-electricity-2489/, na licencji Public Domain.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Masz jakieś pomysły?

Autor: