artykuły

popularne

Czy Polskie Koleje Państwowe odpowiadają za odśnieżanie przejazdów kolejowych?

Autor: Kancelaria Skibiński Data: 2018-12-16 Tagi: , , , , ,

Coraz większymi krokami zbliża się do nas zima – okres zmuszający kierowców, drogowców, czy włodarzy miast do wzmożonej czujności i aktywności. Tym razem jednak swoją uwagę poświęcamy przedsiębiorstwu, które w tym roku pragnie być do niej porządnie przygotowane.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., bo o nich właśnie mowa, świadoma problemów infrastrukturalnych związanych z tą mroźną porą roku, rozesłała pisma do urzędów miast i gmin, nadleśnictw oraz indywidualnych użytkowników przejazdów użytku niepublicznego. W swoim piśmie PKP zaznaczyło, że w okresie zimowym dochodzi do licznych usterek samoczynnej sygnalizacji przejazdowej, spowodowanych zasoleniem przejazdów kolejowo – drogowych, jak i przejść kolejowych. Spółka zwróciła również uwagę, że odśnieżarki zbierające nadmiar śniegu z dróg, podczas przejazdu przez tory kolejowe, zasypują żłobki miedzy krawędzią płyt przejazdowych, a szynami oraz zasypują tory. Powyższe zdaniem spółki wpływa negatywnie na bezpieczeństwo ruchu pojazdów kolejowych, a ponadto powoduje zagrożenie dla pozostałych użytkowników dróg.

Polskie Koleje Państwowe zobowiązały adresatów swojego pisma do systematycznego usuwania śniegu i błota z dojazdów do przejazdów kolejowo-drogowych oraz przejść poprzez zbieranie przez pługi śniegu i błota na pobocze, przestrzegając również, że w czasie przejazdu przez tory pług powinien być wolny od śniegu i błota. Zakazała również stosowania na dojazdach do przejazdów kolejowo-drogowych środków chemicznych, tj. w szczególności chlorku sodu, który powoduje zjawisko elektrolizy, oraz soli, która powoduje zaniżenie odporności podtorza i przepływu prądu, w konsekwencji prowadząc do licznych usterek automatyki służącej do sterowania ruchem kolejowym.

Kto odpowiada za odśnieżanie przejazdów kolejowych?

No właśnie, kto jest prawnie zobowiązany do utrzymania infrastruktury kolejowej między innymi w zakresie odśnieżania oraz dbania w okresie zimowym o stan przejazdów kolejowo – drogowych?

Powyższe reguluje wprost art. 28 ustawy o drogach publicznych, który stanowi, iż utrzymanie i ochrona skrzyżowań dróg z liniami kolejowymi w poziomie szyn, wraz zaporami, urządzeniami sygnalizacyjnymi, znakami drogowymi, jak również nawierzchnią drogową w obszarze między rogatkami, a w przypadku ich braku – w odległości 4 m od skrajnych szyn należy do obowiązków zarządu polskich kolei.

Tymczasem PKP zamiast spychać śnieg z torów, postanowiła „spychać” swoje obowiązki na inne podmioty jakkolwiek prawnie do tego niezobowiązane. W powszechnym przeświadczeniu pozostaje to nie do przyjęcia, w szczególności dla podmiotów indywidualnych, jak i organów samorządowych. To na jednostkach samorządu terytorialnego spoczywa bowiem szereg ustawowych zadań (niekiedy nadmiernie przewyższających ich możliwości) – nie jest tym samym możliwe, by odnosiły się one pozytywnie i aprobująco do przedstawionych przez Koleje Państwowe „wytycznych”.

 

A.B.

Zdjęcie pochodzi z witryny www.pixabay.com, na licencji CC0

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Masz jakieś pomysły?

Autor: